Om webbplatsen

Innehåll

Använda webbplatsen

För att logga in i e-tjänsten behöver du ett mobilt bankID

Saknar du e-legitimation eller vill få information om inloggning med e-legitimation? Klicka på den här länken e-legitimation

Hitta på webbplatsen

Genom navigeringen i sidhuvudet hittar du information och tjänster indelade efter verksamhetsområde. De flesta tjänsterna kräver inloggning.

Ladda ner filer

Nedan listas vilka filformat som finns på vår webbplats och vilka program du kan ladda ner gratis för att kunna ta del av information.

Ändra textstorleken

Med hjälp av din webbläsares inbyggda funktioner kan du ändra storleken på texten på webbplatsen. I de flesta moderna webbläsare gör du detta genom att hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet. Du kan även ändra textstorleken i webbläsarens menyer.

Teknisk information

Denna webbplats är byggd enligt webbstandarder. Det innebär att XHTML 1.0 Strict används för att strukturera innehållet, och att stilmallar (CSS, Cascading Style Sheets) används för att styra hur innehållet presenteras.

Webbläsare

Webbplatsen visas allra bäst i en modern webbläsare som har stöd för ovan angivna standarder. Äldre versioner av webbläsare som inte har stöd för webbstandarder visar samma innehåll, men utan formgivningen. För mer information om olika webbläsare, se respektive tillverkares webbplats.

Skript

Webbplatsen använder JavaScript för att sätta fokus i formulär, förenkla val av datum och för att öppna vissa typer av länkar i nya fönster. Ingen av dessa funktioner är kritiska för att webbplatsen ska fungera.

Nedan hittar du information som kommunen enligt lag ska lämna vid användning av kommunens elektroniska tjänster.

Besöksadress: Torggatan 26

Postnummer: 522 83 Tidaholm

Tel.0502-60 60 00

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se

Organisationsnummer: 212000-1736

På webbplatsen används kakor. Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två typer av kakor:

  1. en permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
  2. en sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare.

Webbplatsen använder endast sessionskakor vilka används för att hantera information som du lämnar när du använder webbplatsens e-tjänster.

Om du inte accepterar att kakor används kan du stänga av kakor i din webbläsares säkerhetsinställningar. Sessionskakor måste accepteras för att webbplatsens e-tjänster skall fungera. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en kaka på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om kakor på sin webbplats, www.pts.se.

Information om behandling av personuppgifter som samlas in genom den här webbplatsen.

•Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som samlas in är barn- och utbildningsnämnden.
• Kommunens dataskyddsombud kan kontaktas på dataskydd@tidaholm.se.
• Ändamålet med behandlingen är att lagra och hantera personuppgifter för att bedriva förskola och fritidsverksamhet. Behandlingen grundar sig på registrering av rättslig förpliktelse.
• Personer som kan komma att ta del av personuppgifterna är personal inom barn- och utbildningsförvaltningen samt elever och vårdnadshavare inom vissa delar. Då kommunen är en myndighet kan även skyldighet att lämna ut information/handling till tredje man följa av lag om inte grund för sekretess föreligger i det enskilda fallet.
• Personuppgifterna gallras enligt kommunens dokument- och informationshanteringsplan.
• Registrerad kan från personuppgiftsansvarig begära tillgång till, rättelse eller radering av personuppgifter eller begära begränsning av behandling som rör den registrerade samt har även i övrigt möjlighet att invända mot behandlingen.
• Registrerad har även rätt till dataportabilitet, dvs. en rätt att när det är tekniskt möjligt att föra över personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan.
• Registrerad har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen av personuppgifter innan samtycket återkallades.
• Registrerad har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.